Regulamin płatności

Regulamin określa zasady płatności za szkolenia oraz zakupione towary/usługi w firmie Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj:

Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj
Okrężna 163,87-700 Odolion
www.dietetycznaporadnia.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. +48 510739790

Godziny pracy poradni: poniedziałek – piątek w godz. od 9:00 do 20:00

 1. Formy płatności za zarezerwowane wizyty lub przeslanie materiałów ,diety.
 2. Po wypełnieniu formularza zgłoszenia , Klient ma do wyboru poniższe formy płatności
  1. gotówką w siedzibie firmy,
  2. przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę numer konta w procesie realizacji,
  3. płatność online za pośrednictwem przelewu elektronicznego
  4. (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim):
   Płatności online (ePrzelewy) realizowane są w ten sposób, że Klient wybierając tę formę zapłaty w serwisie internetowym zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony serwisu internetowego.
 3. Dostępne formy płatności:
  1. ePrzelewy:
   • mTransfer (mBank
   • Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.)
   • Przelew24 (BZ WBK)Płacę z Orange (mBank S.A.)
   • Płacę z Citi Handlowego (Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy)
   • Przelew z BPH (Bank BPH S.A)
   • Płacę z iPKO (PKO BP S.A)
   • Płacę z Inteligo (Inteligo)
   • Pekao24przelew
   • PeoPay (Bank Pekao S.A.)
   • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.)
   • Płacę z Alior Bankiem i T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank S.A.)
   • Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank Polska S.A.)
   • Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.)
   • Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
   • Crédit Agricole przelew online (Credit Agricole Bank Polska S.A.)
   • Płacę z Plus Bank (Plus Bank S.A.)
   • Płacę z Idea-Bank
   • Płacę z Idea-Cloud
   • Przelew Volkswagen Bank direct
   • db Transfer (Deutsche Bank PBC S.A.)
   • e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.)
   • R-Przelew (Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna)
   • SkyCash
   • mPay
   • Getin Noble Bank S.A.
   • Płać z Getin Bank
   • Płać z Noble Bank
   • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
   • Banki Spółdzielcze z Grupy SGB i BPS
  2. płatność online za pomocą karty płatniczej:
   1. Karty płatnicze:
    1. Visa
    2. Visa Electron
    3. MasterCard
    4. Maestro
    5. MasterCard Electronic
   2. Karta musi mieć funkcjonalność płatności w internecie, na rachunku karty muszą być wystarczające środki, a karta nie może być zastrzeżona lub nieważna.
   3. Pozytywna autoryzacja karty płatniczej jest równoznaczna z blokadą środków na rachunku posiadacza karty.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.
 5. W przypadku wybranej usługi Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów zapłaty.
 6. W przypadku wybranej usługi Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 7. Rezygnacja ze szkolenia i zwroty.
  1. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać wysłana do firmy Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj. w formie pisemnej (e-mail, list polecony) Termin złożenia rezygnacji określa data wpływu powiadomienia do Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj.
  2. W przypadku rezygnacji z usługi, w terminie dłuższym niż 3 dni kalendarzowych przed planowaną wizytą, Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj.  zwróci zamawiającemu 100% wartości usługi.
  3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, w terminie krótszym niż 3dni, a dłuższym niż 1 dzień kalendarzowy przed planowaną wizytą, Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj.  obciąży zgłaszającego 50% całkowitej wartości zamówionego szkolenia.
  4. Nie odwołanie zgłoszenia uczestnictwa upoważnia organizatora do obciążenia zgłaszającego opłatą stanowiącą 100% całkowitej wartości wizyty.
  5. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie organizatora, zwróci on pełną wpłaconą przez uczestnika wartość szkolenia. Organizator szkolenia może odwołać wizyte bez podania przyczyn w terminie nie krótszym niż 5 godzin przed planowaną datą jego odbycia.
  6. Wszelkie zwroty rozliczanych kwot dokonane zostaną po planowanym terminie zakończenia wizyty.
  7. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
  8. Powyższe zapisy nie uchybiają uprawnieniom, o których mowa w punkcie  5 niniejszego Regulaminu, przysługującym Kupującym którzy są konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.
 8. Formy płatności za zamówione towary/usługi
  1. Zapłaty za zamówione usługi można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
   1. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy,
   2. za pobraniem, czyli osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.
   3. przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę numer konta w procesie realizacji,
   4. płatność online za pomocą karty płatniczej:
   5. Po wygenerowaniu linku do płatności

    W tym celu należy skontaktować się z biurem Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj.  pod numerem telefonu 510739790, podać swoje imię, nazwisko oraz adres email. Na podany adres email zostanie wysłany link z zaszyfrowanymi danymi do transakcji, aby dokonać płatności wystarczy kliknąć w link i wybrać preferowaną formę płatności.

    Klient, który wybierze tę formę płatności otrzymuje - na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail - specjalnie wygenerowany link, który przekierowuje go na zabezpieczoną stronę internetową centrum rozliczeniowego eCard, na której dokonuje bezpiecznej transakcji wprowadzając dane karty płatniczej oraz autoryzując transakcję. Wszelkie dane karty płatniczej dostępne są jedynie dla centrum rozliczeniowego eCard i nie są przekazywane do biura Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj.. Po pozytywnej autoryzacji i przekazaniu stosownego komunikatu do systemu biura Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj.   przez centrum rozliczeniowe eCard – Klient otrzyma potwierdzenia dokonania rezerwacji oraz akceptacje płatności.
   6. Karty płatnicze:
    1. Visa
    2. Visa Electron
    3. MasterCard
    4. Maestro
    5. MasterCard Electronic
   7. W celu przeprowadzenia poprawnej autoryzacji karty płatniczej Klienta, niezbędne jest podanie następujących danych:
    1. a) imię i nazwisko posiadacza karty,
    2. b) rodzaj karty płatniczej
    3. c) numer karty płatniczej,
    4. d) data ważności karty płatniczej (miesiąc, rok),
    5. e) kod CVV2/CVC2 (3 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu).
   8. Karta musi mieć funkcjonalność płatności w internecie, na rachunku karty muszą być wystarczające środki, a karta nie może być zastrzeżona lub nieważna.
   9. Pozytywna autoryzacja karty płatniczej jest równoznaczna z blokadą środków na rachunku posiadacza karty.
   10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 2, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.
 9. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
  1. Zgodnie z Ustawą z art. 6 ust. 1 lit. b RODO r. o ochronie danych osobowych   zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.
  2. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedawcy.
  3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. b RODO Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
  4. Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.12.2018 r.
  2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22z 2000 r. poz. 271) i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176).
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Sklepu. Zamówienia złożone przez Kupującego są zawsze realizowane zgodnie z postanowieniami regulaminu obowiązującymi w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Zmieniony regulamin zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, ale nie krótszym niż 7 dni od daty jego publikacji na stronie internetowej www.dietetycznaporadnia.pl.

Ostatnia modyfikacja: 30 Sierpnia 2018


© 2018 - 2019 Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie strona24.com